Sol·licitud de Servei d’Acompanyament Financer

Dades bàsiques
Activitat
Persona de contacte
Sol·licitud d'acompanyament financer
Màx. 1.000 caracters
Sol·licitud d'aval
Màx. 1.000 caracters

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades que l'usuari facilita en aquest formulari quedaran emmagatzemades a la base de dades gestionada per la Cooperativa Finan3. Omplint aquest formulari vostè autoritza la la Cooperativa Finan3 a incloure les seves dades en el citat fitxer així com a la utilitzar-les i tractar-les de forma automatitzada, o no, per a la gestió i el registre de les seves relacions amb aquesta entitat. Així mateix, vostè també autoritza el tractament de les seves dades personals per a l’enviament, per qualsevol mitjà, d’informació sobre les activitats i serveis de la Cooperativa Finan3. Per tal de garantir-ne la confidencialitat, s'han implantat les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals requerides, d'acord amb el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables als fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal. La persona usuària té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades introduïdes al formulari de subscripció. Ho pot fer adreçant-se per correu electrònic: finan3@finan3.cat