Socis col·laboradors

Per què col•laborar amb Finan3?

El Tercer Sector Social de Catalunya està integrat per 6.800 entitats, que atenen a 2,1 milions de persones, donen feina a 102.000 treballadors i compten amb la col·laboració de 300.000 voluntaris. Aquest valor afegit social que aporta el Tercer Sector Social no es pot veure reduït per causes financeres.

Finan3 és un projecte nascut amb la finalitat d’afrontar els reptes i les necessitats financeres i de gestió econòmica de les entitats del Tercer Sector Social.

Si una entitat del Tercer Sector Social es veu obligada a cessar en la seva activitat per un problema de viabilitat econòmica, les negatives conseqüències d’aquesta situació recauen bàsicament sobre les persones que en depenen. I són persones socialment vulnerables, que amb el tancament de l’entitat perden la seva principal esperança de mantenir o recuperar una vida digna.

El Tercer Sector Social ha pres la iniciativa per fe front a les seves necessitats i superar els seus reptes.

 

Col·labora!!