Consultors col·laboradors

Finan3 ha subscrit acords de col·laboració amb diverses entitats i empreses de consultoria i assessorament que actuen en l’àmbit del Tercer Sector Social. Aquests professionals són de reconeguda vàlua, i garantia d’un servei rigorós i especialitzat.

Finan3 ha constituït un ecosistema de col·laboradors professionals altament qualificats que ofereixin a les entitats solucions eficients a llurs necessitats.

Suport Associatiu

És una entitat sense afany de lucre dedicada a l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions.

Tàndem Social

És una cooperativa de consultoria per a projectes i empreses socials a nivell nacional i internacional que vol contribuir a fer realitat projectes amb un alt impacte social.

Coop de Mà

És una consultoria que treballa en l’àmbit jurídico-societari, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta com a una economia al servei de les persones.