Informes i estudis

Aquests treballs recullen l’anàlisi i el diagnòstic sobre diferents temes de l’àmbit econòmic i financer en relació al Tercer Sector Social. Així mateix, també presenten propostes per afrontar els principals problemes detectats.