Documentació bàsica

Règim Jurídic

Finan3 és una societat cooperativa limitada catalana, constituïda el 26 de febrer de 2014.

Els estatuts són la norma bàsica de la cooperativa Finan3, aprovats per l’Assemblea Constituent en data 26 de febrer de 2014. Així mateix, Finan3 està sotmesa a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.