Què és Finan3?

Finan3 és una cooperativa de serveis sense ànim de lucre, impulsada l'any 2014 per la Taula d’entitats del Tercer Sector i les federacions que en formen part amb l’objectiu d’enfortir les capacitats econòmiques i financeres del Tercer Sector Social.

Va ser constituïda per un grup inicial de 16 entitats, inclosa la Taula. Actualment, hi ha 31 entitats sòcies cooperativistes.

Actua prioritàriament a Catalunya, al servei del conjunt de les 3.000 entitats socials catalanes que integren la Taula del Tercer Sector. Aquesta tasca la duem a terme amb la col·laboració de persones i institucions públiques i privades que volen treballar per aconseguir un Tercer Sector més fort i més sòlid econòmicament, contribuint, d’aquesta forma, amb el benestar de les persones i a caminar cap a una societat més solidària i inclusiva.

Impulsada per la Taula del Tercer Sector Social

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya integra el conjunt de les entitats socials catalanes. Tal com defineix l’article 1 dels seus estatuts: “és una associació sense finalitat lucrativa amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar” amb la finalitat (article 2) “d’aglutinar, amb el consens més ampli possible, les entitats del tercer sector social amb l’objectiu de treballar per a la millora el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i, de manera prioritària, per a la seva inclusió social, la consolidació de les pròpies entitats i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat catalana, cercant la incidència en els polítiques socials a Catalunya.”

Nascuda al 2003, avui agrupa 34 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen en conjunt de 3.000 entitats socials no lucratives. Les 3.000 entitats socials tenen la forma jurídica d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció, i actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.