Presentació

Els nous temps desperten i generen nous models i patrons. Models de relació, de transferència del coneixement, de finançament.

El Tercer Sector Social, com a representant de la societat civil sovint és capdavanter en la recerca de solucions, no tant sols socials, sinó també financeres, que li permetin aconseguir la seva finalitat social d’una manera més exitosa i adaptada al context actual.

Finan3, que és l’eina econòmica i financera promoguda pel sector, dirigeix la seva acció a crear un sistema estable de solucions per incrementar la competitivitat de les entitats socials, a través de la millora de la gestió i de la construcció conjunta de solucions financeres.

Sempre amb la col·laboració de grups de voluntaris i d’experts mentors, procedents de l’economia solidària, el món acadèmic, l’empresa i el Tercer Sector.